Posts Tagged gospodarka

Balcerowicz w ukraińskim rządzie

Posted by on sobota, 23 Kwiecień, 2016

Od dawna wiedziałem, o co chodziło w tej rewolucji. „Król czekolady” i inni oligarchowie walczący… z oligarchami (?) mogą czuć się bezpiecznie. Widać, że ktoś to wszystko ładnie planuje i jeszcze ładniej układa. Ukraińcy mają już pozamiatane. (bs)


„Nowa strategia dla Polski: Rozwój zamiast stagnacji” – my pierwsi mówiliśmy o sprawiedliwych zasadach emerytalnych

Posted by on środa, 10 Czerwiec, 2015

To SLD pierwsze zakładało, że bardziej sprawiedliwe społecznie i lepsze dla gospodarki jest, gdy na emeryturę przejdziemy po 40 latach pracy: wiek emerytalny uzależniony od stażu pracy, tak aby prawo do przejścia na emeryturę miały kobiety po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40 lat. Nie tylko to znalazło się w programie gospodarczym SLD z roku 2012. Także:

 • trzy stawki podatku PIT 18%, 32%, 40%, gdyż „w warunkach kryzysu zamożniejsi obywatele muszą płacić wyższe podatki niż biedniejsi”; przywrócenie trzystopniowej skali podatkowej to aż 4 mld zł;
 • mikropożyczki dla startujących przedsiębiorców;
 • podwyższenie płacy minimalnej do 50% przeciętnego wynagrodzenia (o podwyższeniu płacy minimalnej też teraz zaczyna mówić PO);
 • rzecz, której nie można wprowadzić na świecie od lat 60. tych, gdy ten pomysł się pojawił, a mianowicie opodatkowanie transakcji finansowych, w tym transakcji walutowych, czyli de facto banków, funduszy i innych  instytucji finansowych (tzw. podatek Tobina; nazwa pochodzi od nazwiska pomysłodawcy); szacowane wpływy to, aż 34 mld zł, przy bardzo niskim, bo 0,5% podatku!!!;
 • możliwość zakładania spółek z o.o. w oparciu o zasadę: 1 osoba – 1 dzień – 1 złotówka;
 • Narodowy Program Budowy Żłobków i Przedszkoli; czyli strategiczny i wieloletni program, zakładający m. in. objęcie opieką przedszkolną wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym powyżej 3 roku życia  (przedszkole to wychowanie i nauka przedszkolna, socjalizacja dziecka  społeczeństwie, a także codziennie ciepłe posiłki);
 • „na 4 i każde kolejne dziecko wsparcie-w wysokości 10 tys. zł. – państwo pokryje też koszty żłobka, przedszkola oraz przyzna specjalne stypendium na okres studiów”;
 • unormowanie tzw. umów śmieciowych, a więc oskładkowanie umów śmieciowych (za wyjątkiem umów drobnych);
 • to, co najbardziej boli pracodawców: 0 zł do ZUS przez 18 miesięcy dla wszystkich, którzy zatrudniają pierwszego lub drugiego pracownika;
 • ważne dla przedsiębiorców: VAT, nie tak jak teraz – odprowadzany od razu, ale po otrzymaniu zapłaty za FA.

Powyższy program („Nowa strategia dla Polski: Rozwój zamiast stagnacji”) pochodzi z roku 2012 i widać, jak dziś nadal jest aktualna, a niektóre rozwiązania zaczynają być realizowane przez innych (choć niby, gdy został ogłaszany miał być ruiną dla budżetu).

I na sam koniec cytat z tego programu: „Obecnie Polska jest średnio na 62 miejscu. Nasz kraj był w pierwszej dziesiątce rankingu Banku Światowego najszybciej rozwijających się gospodarek tylko w 2003 roku, za rządów SLD!…” (bs)


Wielkomiejski establishment mówi o światopoglądzie. OK, a co do tego ma lewica?

Posted by on piątek, 15 Maj, 2015

Dla jasności spraw w ramach tego, co to jest lewica, i jak lewica w przyszłości ma wyglądać.

Trzeba wyraźnie odróżnić lewicę (społeczna gospodarka, interwencjonizm państwowy etc.) od pomysłów wielkomiejskich liberałów (wyłącznie kwestie światopoglądowe). Jedno z drugim jednak mocno się gryzie i lewica nie musi dawać twarzy dla hipsterskich pomysłów znudzonego establishmentu. Można, co prawda, dokonać implikacji tego (liberalnego światopoglądowo) programu, ale nie musi być takiej reguły, bo nijak to się ma z lewicą. (bs)


Nieograniczony wolny rynek nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale je generuje. Mit lat 80tych obaliły kryzysy

Posted by on sobota, 10 Styczeń, 2015

Nieograniczony, deregulowany, pozostawiony sam sobie, całkowicie wolny rynek nie tylko nie rozwiązuje problemów gospodarczych świata, państw, czy samorządów, ale sam je tworzy. Mit doskonałego wolnego rynku, któremu nie wolno przeszkadzać, jaki znamy z lat 80tych, został obalony przez kryzysy, które wystąpiły (i występują) nawet wtedy, gdy rynek pozostawiony jest sam sobie (a więc wg. neoliberałów powinien działać). Należy zatem szukać nowej drogi (ktoś kiedyś powiedział, że „trzeciej”), która będzie z jednej strony rozwiązywać problemy, jakie generuje wolny rynek (wynikające głównie z nieświeżego już, acz nadal uznawanego za trendy modelu neoliberalnego), a z drugiej strony nie będzie ograniczać swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ani popytowo – podażowego mechanizmu rynkowego. Wydaje się, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest model skandynawski, oparty o społeczną gospodarkę rynkową. /bs/


Świadoma (a nie przypadkowa) polityka przemysłowa. SLD od roku mówi o rewitalizacji polskich marek samochodowych: FSO i FSM

Posted by on sobota, 25 Październik, 2014

Mniej więcej rok temu (27 listopada na konferencji prasowej) SLD postulowało o potrzebie świadomej i zaplanowanej polityce przemysłowej. Do tej pory, a minął od tamtego czasu rok, rządzący nie wyciągnęli nic z tego projektu. A szkoda, bo główny element programu to ponowne wejście Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego poprzez rozwój polskiego przemysłu motoryzacyjnego miedzy innymi poprzez rewitalizację marek FSO i FSM. Polska podobnie jak każde inne duże państwo europejskie może mieć „swoją” markę samochodową i powinno ją mieć. Tym bardziej, że w czasie tego „złego socjalizmu” w Polsce świetnie się miały marki spod polskich znaków motoryzacyjnych. Z tym, że po ’89 skutecznie wybito nam to z głowy. Nie to jedno zresztą: wybito nam z głowy polskie banki, polskie instytucje ubezpieczeniowe, polskie fabryki, polski przemysł stoczniowy, hutniczy, wydobywczy  itp.

Lewicowy projekt rozwoju gospodarczego państwa zakłada stymulacje popytu wewnętrznego na rynku motoryzacyjnym poprzez dopłaty do zakupu nowych samochodów wyprodukowanych w Polsce (marki FSO i FSM), likwidację akcyzy na polskie samochody elektryczne, powstanie trzech wielkich okręgów przemysłowych o profilu motoryzacyjnym i m.in. przygotowanie specjalnej linii kredytowej na wsparcie innowacji w obrębie polskiej motoryzacji.

Korzyści z tego płynących jest wiele: własna, polska marka samochodowa, wysoki wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, ochrona środowiska – więcej samochodów z napędem elektrycznym.

Więcej na sld.org.pl, lub bezpośrednio tutaj: SLD chce rewitalizacji branży motoryzacyjnej. (be.es)


Państwo i samorządy mają działać praktycznie, a nie tylko teoretycznie. Im silniejsze państwo, tym bardziej sprawiedliwe

Posted by on sobota, 18 Październik, 2014

Państwo jako jednostka nadrzędna, ale także samorząd lokalny (każdego szczebla) musi się koncentrować, a nie rozbijać swoją siłę (patrz szpital i służba zdrowia z którą powiaty w Polsce nie mogą sobie poradzić) i działać „wyłącznie teoretycznie”.

Im mocniejsze państwo, tym więcej w nim sprawiedliwości i siły do stawiania oporu tym, którzy moje Państwo – Polskę, próbują oszukać, rozedrzeć na kawałki, sprzedać. Słabe państwo nie ma szans w tym starciu, o czym mówił prof. Kołodko.

W samorządzie (np. powiatowym, ale również na wszystkich szczeblach władzy lokalnej w Polsce) widzę, niestety, podobną regułę „samorządu teoretycznego” rzuconego „samemu sobie”: słaby samorząd, niedofinansowany będzie pozbywał  się „toksycznego kosztowo” majątku, często bardzo potrzebnego (np. szpitale). Dlatego jeśli tylko ustawodawca przeznaczyłby więcej środków finansowych na wsparcie zadań samorządu, a jednocześnie samorząd nie poddawał się i nie czekał z wyciągniętymi rękoma, a częściej pukałby do wielu drzwi tak „sam z siebie” (patrz PPP, współpraca samorządowa, środku unijne itp.) doszłoby do naturalnej symbiozy politycznej na linii państwo-samorząd/samorząd-samorząd, a w konsekwencji tego do państwa/samorządu działającego więcej niż „teoretycznie” i więcej niż tylko poprzez funkcję „gaszenia pożaru” i działania wedle poglądu zwolenników leseferyzmu „państwa nocnego stróża”.

Więcej na ten temat napisałem w swojej autorskiej „Koncepcji 3S” kierowanej do polskich samorządów. (bs)


Krótka lekcja dla liberałów: rozwój szybki, proporcjonalny i zrównoważony

Posted by on czwartek, 12 Czerwiec, 2014

Akademicko. Dobre rządzenie w gospodarce opiera się na dwóch prostych zasadach:

 • ograniczeniu wad rynku (bo te wady występują, wbrew temu, co twierdzą liberałowie)
 • ograniczeniu wad państwa (bo te wady również występują)

Efektem globalnym powinien być zatem PROPORCJONALNY, ZRÓWNOWAŻONY i w miarę SZYBKI rozwój społeczno-gospodarczo. Tam, gdzie cyklicznie występują błędy znaczy, że pewien proces jest źle skonstruowany i należy go strategicznie usprawnić, a nie czekać jak się sam ureguluje (bo to może nigdy nie nastąpić). (be.es/bs/bartosz.serenda)


Link: Gospodarczy Komentarz prasowy z 10.06.2014 r. – Kozłowska i Serenda

Posted by on środa, 11 Czerwiec, 2014

Link: Komentarz prasowy 10.06.2014 r. – Beata Kozłowska i Bartosz Serenda

Gospodarczy Komentarz prasowy, czyli tytuły, artykuły i dyskusje o biznesie, gospodarce, finansach i zarządzaniu. Z redaktor Beatą Kozłowską. W wydaniu z 10.06.2014 roku między innymi:

 • bezrobocie w powiecie kutnowskim
 • skąd wziąć kasę na własny biznes
 • koszty prowadzenia firmy i problem niskiego popytu na produkty
 • ile zarabiamy w porównaniu do Europy (płaca minimalna)
 • emigracja zarobkowa (kto wyjeżdża „za chlebem”… i dlaczego ?)
 • Toronto (czyli seria: Tam mieszkam)
 • Dni Pola w Strzelcach i gratulacje do organizatorów
 • oraz… spadająca gazeta

Pro­gram jak za­wsze można obej­rzeć „w telewizji” lub na por­talu in­for­ma­cyj­nym Te­le­wi­zji Kutno (www.tvc24.pl za­kładka Pro­gramy Komen­tarz pra­sowy). (be.es/bs/bartosz.serenda)


Po dzisiejszym dniu mam dość: konwergencji, szoków asymetrycznych, sald strukturalnych, czy nieadekwatności cyklicznej

Posted by on sobota, 7 Czerwiec, 2014

Polska w strefie euro, szanse i zagrożenia, koszty integracji walutowej, mechanizmy funkcjonowania, konwergencja i kryteria… Tak jak w tytule. I na dzisiaj – nic więcej 😉 #glowapeka. (be.es/bs/bartosz.serenda)


Polecam. Profesor Stiglitz, noblista z dziedziny ekonomii za modelem skandynawskim

Posted by on poniedziałek, 2 Czerwiec, 2014

W artykule pt. „Warszawa: Noblista zalecił Polsce przyjęcie modelu skandynawskiego” z portalu lewica.pl z 27 czerwca 2013 roku redaktor Jarosław Klebaniuk pisze, że noblista, prof. Joseph Stiglitz, jeden z najczęściej cytowanych ekonomistów na świecie uważa, że Polska ma szansę na szybszy rozwój wówczas, gdy przyjmie model skandynawski. Oczywiście odpowiednio skorelowany do polskich warunków.
Powyższy temat podejmowałem w którymś z telewizyjnych komentarzy prasowych (jeśli mnie pamięć nie myli). Zresztą za wprowadzeniem w Polsce skandynawskiego modelu gospodarczego optuję od dawna. Nie wiem, co musiałoby się w Polsce wydarzyć, żeby w końcu rządzący zrozumieli, że droga do bogactwa i względnej sprawiedliwości nie prowadzi przez ultrakapitalizm.

(be.es/bs/bartosz.serenda)

na podstawie lewica.pl art. „Warszawa: Noblista zalecił Polsce przyjęcie modelu skandynawskiego” red. Jarosław Klebaniuk z 27 czerwca 2013 r.


Link: Gospodarczy Komentarz prasowy z 20.05.2014 r. – Kozłowska i Serenda

Posted by on czwartek, 22 Maj, 2014

Link: Komentarz prasowy 20.05.2014r. – Beata Kozłowska i Bartosz Serenda

Gospodarczy Komentarz prasowy, czyli tytuły, artykuły i dyskusje o biznesie, gospodarce, finansach i zarządzaniu. Z redaktor Beatą Kozłowską. W wydaniu z 20.05.2014 roku między innymi:

 • Rosja – Chiny – Gaz, czyli o Rosji, która uzależniła Europę od gazu i o Europie, która uzależniła Rosję od pieniędzy za gaz
 • o azjatyckiej konkurencyjnej biedronce… i nie chodzi o konkurencje na rynku spożywczych dyskontów
 • aquapark w Mszczonowie, który da pracę 1500 osób
 • o polskiej zdrowej i smacznej żywności
 • bankowość robi kolejny krok naprzód
 • bankructwo Polski?
 • okulary słoneczne redaktor Kozłowskiej 😉

Pro­gram jak za­wsze można obej­rzeć „w telewizji” lub na por­talu in­for­ma­cyj­nym Te­le­wi­zji Kutno (www.tvc24.pl za­kładka Pro­gramy Komen­tarz pra­sowy). Gospodarczy Komentarz prasowy w każdy wtorek.


Link: Komentarz Prasowy 15.04.2014 Kozłowska i Serenda

Posted by on wtorek, 15 Kwiecień, 2014

Link: Komentarz prasowy 15.04.2013r. – Beata Kozłowska i Bartosz Serenda

Gospodarczy Komentarz prasowy, czyli tytuły, artykuły i dyskusje o biznesie, gospodarce, finansach i zarządzaniu. Z redaktor Beatą Kozłowską. W wydaniu z 15 kwietnia 2014 roku między innymi:

 • warunki życia w Polsce w porównaniu do innych krajów na świecie
 • Chile, podatki, rozwarstwienie dochodów i „Chicago Boys”
 • cena akcji „tt” oraz fb i portale społecznościowe
 • polska energia jądrowa…
 • … i energia odnawialna
 • i inne 🙂

Pro­gram jak za­wsze można obej­rzeć „w telewizji” lub na por­talu in­for­ma­cyj­nym Te­le­wi­zji Kutno (www.tvc24.pl za­kładka Pro­gramy Komen­tarz pra­sowy). Gospodarczy Komentarz prasowy w każdy wtorek. (bartosz serenda/be.es)