Posts Tagged komisje

Powiatowe „5, 10,15”

Posted by on czwartek, 10 Wrzesień, 2015

Dziś kolejne już spotkanie wszystkich komisji i okazja do mielenie jęzorem trzy po trzy dla słabszej części opozycji, a w zasadzie jednego z jej uczestników. Dla koalicji zaś sytuacja może nie wymarzona, ale neutralna +, a na pewno pożyteczna, gdyż w ten sposób schodzi ciśnienie i przed sesją ważne tematy są rozmiękczane podczas jałowej dyskusji. Okoliczności też są mniej formalne i oficjalne, niż te na sesji, więc oprócz zwykłych przepychanek Kłopotowski vs Debich niewiele więcej się dzieje. Równie dobrze panowie mogliby spotkać się prywatnie u „Jadzi na imieninach” i sobie pogadać jak starzy znajomi od 20 lat (bo tyle obaj się mniej więcej znają, obaj są z prawicy, obaj mają podobną ścieżkę polityczną, obaj są konserwatywni społecznie, i obydwaj nie mogą patrzeć na PRL i tzw. czerwonych). I wyrzucają sobie nawzajem, co kto powiedział, zrobił, zaniechał lub zepsuł. My wszyscy niestety musimy tego słuchać, co jest szczególnie męczące dla młodszych radnych, którzy naprawdę nie mają kilkunastoletniego ogona historii w samorządzie i nie muszą wiedzieć kto, co powiedział 5, 10, czy 15 lat temu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby odseparowanie starych kumpli do jednej ławki i niech tam się już „Krzysie i Konradziki” spierają nie angażując w te spory pozostałych (my naprawdę nie będziemy się tym interesować, więc wtedy obrady będą szły dwutorowo: my i oni).

Spotkania wspólne komisji, zaproponowane przez Kłopotowskiego, a bez mrugnięcia okiem przyjęte przez Debicha uważam za mało utylitarne. (bs)


Co tam słychać przed sesją

Posted by on czwartek, 16 Kwiecień, 2015

Kontynuacja wstępnego artykułu pt. Odbywają się komisje. W piątek sesja.

Jutro od dawna oczekiwana sesja Rady Powiatu (zwołana w trybie zwyczajnym). Zacznie się o godzinie 10:00 i potrwa, zapewne, do godzin wieczornych. Myślę, że będzie wielowątkowa… W porządku obrad między innymi: „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za 2014 rok”, zmiany w Regulaminie Organizacyjnym (chodzi o pełnomocnika ds. pacjenta), odstąpienie od odwołania darowizny dla Strzelec, które podobnie jak wcześniejszy punkt wymuszał na opozycji podczas prac komisji pewne zastrzeżenia, oraz ta, wzbudzająca najwięcej zapytań i wątpliwości – przekazania kolejnej kasy dla szpitala (2 mln  + niepieniężny wartości prawie 400 tys.).

Przewiduję, że na jutrzejszej sesji dużo czasu zajmą sprawy różne i to te miałem na myśli, pisząc wyżej, że sesja będzie wielowątkowa. Jedną z kluczowych będzie zapewne nasze (SLD) odstąpienie od obrony Pana Artura Gieruli (kiedyś kolegi Artura Gieruli) i w związku z tym myślę, że zostanę postawiony pod ścianą pytań ze strony opozycji. Tym bardziej, że od czasu naszego wystąpienia (przypomnę: po sesji nadzwyczajnej Gierula powinien mieć uchylony mandat radnego) do tej pory nie odbyła się jeszcze sesja. Kolejną w sprawach różnych, choć może i poruszoną jeszcze w punkcie „5 i”, czyli „szpital” – będzie wypowiedzenie umów chirurgom kontraktowym.

Sesja więc zapowiada się na długą.

Natomiast dziś wieczorem odbywa się ważne spotkanie kutnowskiej lewicy (nie tylko SLD) celem podsumowania dotychczasowej działalności w ramach współtworzonej kadencji. Będzie szczerze i analitycznie o koalicji, czyli, czy program przez nas zapowiadany ma – przynajmniej ograniczony, ale zawsze jakiś – sens realizacji. Obecny czas koalicji traktujemy jako etap wspierania ważnych zmian, ale także czas przyglądania się i tzw. 100 dni na rozruch. I podkreślam to, co mówiłem od dawna – w koalicji na siłę być nie musimy. (bs)


Odbywają się komisje. W piątek sesja

Posted by on wtorek, 14 Kwiecień, 2015

W piątek sesja Rady Powiatu. Od poniedziałku natomiast odbywają się posiedzenia stałych komisji Rady Powiatu w Kutnie. Dzisiejsze posiedzenie Komisji Edukacji (pisze w skrócie) trwało od 14 do 17. (bs)


Komisja statutowa jeszcze będzie obradować. Statut musi być perfekcyjny

Posted by on czwartek, 5 Marzec, 2015

Dziś odbyło się kolejne (Kończą się prace nad nowym statutem powiatu), jedno z ostatnich (ale jednak nie ostatnie) posiedzenie komisji, tzw. statutowej. Kolejne spotkanie – i wówczas prawdopodobnie już ostatnie – odbędzie się w przyszłym tygodniu. Dziś bowiem nie zdążyliśmy z uwzględnieniem wszystkich autopoprawek. Statut wypracowany przez tę komisję powinien być idealny. I koncyliacyjny, czyli akceptowany przez wszystkich. Członkowie komisji, czy to z lewa, czy z prawa, czy to z opozycji, czy to koalicji wiedzą, że przygotowują dokument, który ma służyć na wiele lat i że będzie on w ciągłym użyciu. To pewnego rodzaju „konstytucja” powiatu, a ta musi być doskonała i przez wszystkich akceptowana. Przypomnę tylko, że w komisji pracują:

  • Jolanta Pietrusiak (PIS)
  • Ewa Ledzion (KO)
  • Andrzej Karniszewski (PSL)
  • Jacek Urbaniak (PO)
  • Bartosz Serenda (SLD)

Chciałbym dodatkowo przypomnieć wszystkim, że za udział w tej komisji radni NIE OTRZYMUJĄ dodatkowych diet itp., a wręcz przeciwnie – za nieobecność na posiedzeniu ponoszą konsekwencje finansowe. Dlatego należy docenić pracę tych osób, gdyż mają dodatkowe obowiązki, w związku z tym spory nakład pracy i robią to wyłącznie społecznie. Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie starostwa w Kutnie, a więc jest to dodatkowy problem dla osób dojeżdżających. Dlatego tym bardziej doceniam zaangażowanie wszystkich członków i chęć brania udziału w pracach komisji.

Przypominam również, że wszystkie komisje, w tym również komisje doraźne, są otwarte i w związku z tym każdy może w nich uczestniczyć. Prace komisji statutowej zakończą się spotkaniem z mediami, celem przedstawienie owoców wspólnej pracy. (bs)


Kończą się prace nad nowym statutem powiatu

Posted by on czwartek, 5 Marzec, 2015

Dziś o godzinie 13:00 rozpocznie się jedno z ostatnich (a może i ostatnie, choć w to wątpię) posiedzenie tzw. komisji statutowej. Pierwszy projekt nowego statutu jest już gotowy – radni otrzymali go podczas obrad na ostatniej sesji Rady Powiatu. Piszę, że pierwszy projekt, gdyż po spłynięciu wszystkich uwag/propozycji i poprawek dziś powinniśmy z pierwszego projektu zrobić drugi – finalny i tym samym zakończyć pracę w komisji statutowej nad projektem. Projekt uchwały wraz z załączonym projektem STATUTU POWIATU KUTNOWSKIEGO trafi wówczas pod obrady komisji stałych Rady Powiatu, które będą zbierać się przed najbliższa sesją. Ostatecznie, czyli po opiniowaniu przez komisje, projekt nowego statutu wejdzie pod obrady Rady Powiatu (najprawdopodobniej kwiecień) (bs)


Trwają (przed)sesyjne obrady powiatowych komisji

Posted by on czwartek, 19 Luty, 2015

25 lutego odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu w Kutnie. Przed każdą sesją muszą odbyć się posiedzenia komisji stałych, których obowiązkiem jest zaopiniowanie materiałów (uchwał, sprawozdań itp.) na sesję. I tak:

  • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia – wtorek 17 luty godz 14:00
  • Komisja Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego – środa 18 luty godz. 13:00
  • Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Aktywizacji Rynku Pracy – czwartek 19 luty godz. 12:00
  • Komisja Budżetu i Finansów – piątek 19 luty godz. 14:00
  • Komisja Rewizyjna – piątek 20 luty godz. 11:00

Wszystkim zainteresowanym, którzy nią radnymi przypominam, że posiedzenia komisji – podobnie jak sesje rad – są jawne i otwarte. (BS)


Udowadniam Wdowiakowi. Miałem rację w sprawie obchodów 1 Maja w Czestochowie

Posted by on wtorek, 10 Czerwiec, 2014

Na dzisiejszej Komisji Kultury (Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji) zapytałem zastępce prezydenta Zbigniewa Wdowiaka, o to dlaczego w Kutnie nie jest oficjalnie obchodzone PAŃSTWOWE I MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO PRACY. Jedną z odpowiedzi (choć trudno to nazwać odpowiedzią urzędnika na pytanie radnego) był argument/pytający, czy w innych miasta (i tu padło pytanie o rządzoną przez SLD Częstochowę) 1 Maja jest świętowany przez oficjalne władze miejskie. Pytanie postawione było z widoczną wątpliwością i z zapewne domyślna odpowiedzią: że nie.

Otóż wysiliłem się, dowiedziałem i odpowiadam UDOWADNIAJĄC Panu Wdowiakowi, że w Częstochowie w dniu 1.05.2014 kwiaty pod pomnikiem składał nie tylko prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, ale także poseł Marek Balt.

I miałem rację. nie tylko w tej sprawie. (be.es/bs/bartosz.serenda)


Prezydent Częstochowy na obradach kutnowskiej Komisji Kultury

Posted by on wtorek, 10 Czerwiec, 2014

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji kilkukrotnie (chyba dwukrotnie) zastępca prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego, czyli Pan Zbigniew Wdowiak, odwoływał się do mojego kolegi z SLD, Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta Częstochowy (zobacz: „Nadaję” z „innej” Częstochowy). Momentami odnosiłem wrażenie, że to nie posiedzenie kutnowskiej, ale częstochowskiej komisji kultury.

Jak kutnowska wolnorynkowa-prawica (między innymi Zbigniew Wdowiak) tak bardzo chce, to zdublujemy im Częstochowę z roku 2010. Panie i Panowie prawicowi liberałowie: Wdowiak wam to załatwił. Proszę bardzo 🙂 (be.es/bs/bartosz.serenda)


Nieobecny na sesjach radny powinien dostać 0zł, a nie połowę diety

Posted by on środa, 19 Marzec, 2014

Dziś wnioskowałem, by nie 50% diety było obcięte przy 100% nieobecności radnego w danym miesiącu na sesjach i komisjach, ale 100%. To znaczy, ze za całkowity brak obecności radny dostałby 0 zł diety. Mój pomysł, jak zawsze, nie został przyjęty. Pozostała pierwotna wersja, czyli w pierwszym miesiącu 50%, a dopiero w kolejnym miesiącu, gdy nieobecność będzie się powtarzać – 100%. (be.es)


Pomnik na razie pozostaje. Będa konsultacje społeczne. Tak jak chciało SLD

Posted by on wtorek, 18 Marzec, 2014

Pomnik, o którym ostatnio tyle się mówi w politycznych kuluarach – na razie pozostaje. Dziś sprawa ta została zdjęta z porządku obrad. Przed nami konsultacje społeczne – tak jak chciało SLD.

Więcej o tej sprawie pisałem tutaj: KEKSiI w Radzie Miasta Kutno „ZA” konsultacjami społecznymi w sprawie likwidacji pomnika. Czy na razie głosowanie w sprawie likwidacji będzie wstrzymane?

Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. (be.es)


KEKSiI w Radzie Miasta Kutno „ZA” konsultacjami społecznymi w sprawie likwidacji pomnika. Czy na razie głosowanie w sprawie likwidacji będzie wstrzymane?

Posted by on środa, 12 Marzec, 2014

Podczas wtorkowej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji radni pozytywnie rozpatrzyli sprawę przeprowadzenia konsultacji społecznych przed głosowaniem w sprawie likwidacji pomnika. A w tej sytuacji decyzja w sprawie likwidacji pomnika byłaby wstrzymana. Był to jeden z siedmiu argumentów, jakie przedstawiłem podczas obrad tej Komisji. Wniosek formalny w tej sprawie, po moim wystąpieniu, złożył radny PO Janusz Pawlak. Teraz ostateczny głos należy do Rady Miasta Kutno, która to jest władna  likwidacji/stawiania pomników. Niemniej jednak KEKSiI jest Komisją „branżową” w tej materii, a przy okazji największą – czyli skupia najwięcej radnych i jej opinia (Komisji) powinna być kluczowa. Naprawdę na tę chwilę trudno przewidzieć jaki będzie wynik wtorkowego glosowania. (be.es)


Przypomnienie: Radny 24/24 Kontakt

Posted by on piątek, 14 Luty, 2014

Przypominam o uruchomionym projekcie: Radny Kontakt 24/24. Oprócz tradycyjnych dyżurów radnego jestem do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 532-655-200, mailowy radny[at]serenda.pl oraz przez komunikator gg nr 369 108 69. (be.es)

Radny Kontakt 24/24
tel. kom. 532 – 655 – 200
mail: radny[at]serenda.pl (zamiast [at] wpisujemy @)
gg: 369 108 69

Dyżur radnego:
Każda środa 16:15 – 17:15 (Urząd Miasta) lub w każdym innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dyżur Przewodniczącego Rady Powiatowej SLD:
Każdy poniedziałek 16:15 – 18:00 lub w każdym innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
ul. Staszica 7 Kutno (siedziba SLD).