Posts Tagged Sojusz Lewicy Deomkratycznej

Lewicowy bunt w SLD. Wszystko zaczęło się w Kutnie. Mówimy: DOŚĆ

Posted by on piątek, 22 Wrzesień, 2017


Po jednej stronie z pielęgniarkami i położnymi. Taka jest rola kutnowskiej lewicy

Posted by on środa, 16 Październik, 2013

Jest to oczywiste, że kutnowskie SLD stoi po stronie pielęgniarek w ich walce o ratowanie miejsc pracy. Ponieważ ideową i programową rolą lewicy jest wspieranie pracowników. A nie ich zwalnianie, przyzwalanie na zwolnienia, czy programowanie zwolnień. Dlatego każdy, kto myśli kategoriami społecznymi i socjalnymi będzie po stronie ludzi pracy. Na politykę zwolnień zgody nie ma, bo bardzo często wiąże się to z zabraniem jedynego dochodu w rodzinie, zepchnięcia zwolnionego do statusu bezrobotnego (często długotrwale bezrobotnego), a w konsekwencji i z czasem na margines społeczny. Lewica takim działaniom jest i będzie przeciwna.

Zobacz również Lewica z ludźmi pracy. Po jednej stronie z kutnowskimi pielęgniarkami. (be.es)


DEKALOG szkolnictwa wyższego SLD

Posted by on wtorek, 15 Październik, 2013

1 października bieżącego roku został przedstawiony SLD-owski DEKALOG szkolnictwa wyższego. To 10 konkretnych propozycji, a wśród nich jedna – strategiczna: wzrost finansowania edukacji w Polsce do 2 punktów % PKB. Więcej informacji na stronie sld.org.pl w artykule DEKALOG SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WEDŁUG SLD. W podlinkowanym artykule znajduje się również .pdf z prezentacją DEKALOGU do pobrania. (be.es)


Lewicowy Dekalog Edukacyjny

Posted by on wtorek, 15 Październik, 2013

Wczoraj, 14 października obchodziliśmy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Z tej okazji chciałbym przedstawić/przypomnieć Lewicowy Dekalog Edukacyjny opracowany w ubiegłym roku. Zgadzam się z nim w każdym punkcie. Oto on:

Lewicowy Dekalog Edukacyjny SLD

  • I. Państwo jest odpowiedzialne za jakość, poziom i finansowanie edukacji.
  • II. Równe szanse edukacyjne dla każdego dziecka – bez względu na zamożność rodziców i miejsce urodzenia.
  • III. Państwo zapewnia wychowanie przedszkolne dla wszystkich dzieci.
  • IV. Ośmioklasowa szkoła podstawowa zamiast gimnazjów.
  • V. Rozwój szkolnictwa zawodowego prowadzonego razem z pracodawcami dostosowanego do potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy.
  • VI. Wzrost poziomu finansowania oświaty do 3 proc. PKB.
  • VII. Zamiast likwidacji szkół mniejsza liczba dzieci w klasach i poprawa jakości kształcenia.
  • VIII. Zamiast zwolnień nauczycieli oferta prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych.
  • IX. Rozwój socjalny funkcji szkoły: stołówki, dożywianie, gabinety medyczne, wypoczynek i sport dla dzieci i młodzieży.
  • X. Zapewnienie uczniom podręczników (oraz e-podręczników) – obowiązkiem szkoły i państwa, a nie rodziców. Przygotowanie nauczycieli do nowych metod nauczania.

Więcej informacji na www.sld.org.pl w artykule „Lewicowy Dekalog Edukacyjny” z 7 września 2012 roku. Warto się z nim zapoznać, gdyż mowa jest również o obywatelskim projekcie zmiany ustawy o dochodach samorządu (obecna ustawa generuje większość problemów finansowych samorządów, przerzucając na nie koszty z „centrali”). (be.es)