Wspólne rozpoczęcie kutnowskiego sezonu rowerowego 2015

This entry was posted by piątek, 24 Kwiecień, 2015
Przeczytaj resztę wpisu

W najbliższą sobotę odbędzie się wspólna wycieczka rowerowa stowarzyszenia KUTNOWSCY ROWERZYŚCI i stowarzyszenia KUTNOWSKI KLUB TURYSTYCZNY. Celem wyjazdu jest integracja kutnowskich klubów zajmujących się turystyką rowerową i wspólne rozpoczęcie sezonu rowerowego. Krótka trasa do znajdującego się pomiędzy Kutnem, a Krośniewicami Rezerwatu Perna wynosi w obie strony około 30km. Na miejscu ognisko (prowiant we własnym zakresie), posłuchanie relacji o wielodniowej wycieczce przez Bory Tucholskie, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, omówienie planu rajdów na rok 2015, a także – dla chętnych test wiedzy o atrakcjach regionu kutnowskiego… z upominkami. Zbiórka o godzinie 12:00 na Placu Piłsudskiego w Kutnie przy fontannie (a w zasadzie obok placu budowy fontanny). Więcej szczegółów w Regulaminie poniżej, lub obok na plakacie. (bs)

REGULAMIN – Podmiejska wycieczka rowerowa „WSPÓLNE ROZPOCZĘCIE SEZONU ROWEROWEGO – Rezerwat Perna 2015”
1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „KUTNOWSCY ROWERZYŚCI”, Stowarzyszenie „KUTNOWSKI KLUB TURYSTYCZNY”
2. KOMANDOR: Bartosz Serenda, Małgorzata Kołodziejczak
3. CEL: promowanie wspólnej, bezpiecznej i zgodnej z przepisami ruchu drogowego jazdy rowerem, promocja walorów krajoznawczych powiatu kutnowskiego, integracja klubów rowerowych i turystycznych powiatu kutnowskiego
4. TERMIN: 25.04.2015 (sobota); zbiórka (odprawa) godz. 12:00; start godz. 12:15, powrót ok. godz. 17:00 – 17:30
5. PROGRAM: przejazd wolnym tempem do Rezerwatu Perna; na miejscu ognisko przy „Leśnej Klasa”, dla chętnych konkurs wiedzy o atrakcjach turystycznych regionu kutnowskiego, szkolenie z zakresu szlaków rowerowych powiatu kutnowskiego, 30 minutowa przejażdżka rowerowa po ścieżkach rezerwatu; przedstawienie programu rajdów i wycieczek turystycznych (nie tylko rowerowych) na rok 2015 Kutnowskich Rowerzystów i Kutnowskiego Klubu Turystycznego; powrót wolnym tempem do Kutna przez las w Grochowie i Krzesin
6. TRASA: Kutno – ul. Raszewska – Krzesin – Skłóty – Rezerwat Perna (dwugodzinna przerwa-ognisko) – Grochów – Gołębiewek Stary – Krzesin – ul. Raszewska – Kutno
7. MIEJSCE ZBIÓRKI i ZAKOŃCZENIA: Pl. Piłsudskiego (przy miejscu budowy nowej fontanny); ZAKOŃCZENIE – Kutno, Pl. Piłsudskiego (przy miejscu budowy nowej fontanny) lub na własne życzenie rozjazd w każdym dogodnym miejscu po wcześniejszym ustaleniu z komandorami rajdu
8. ILOŚĆ KM: ok. 28-34 km (+ dla chętnych przejażdżka 5 km po rezerwacie Perna)
9. KOSZTY UCZESTNICTWA: 0 zł, udział w rajdzie jest darmowy; ubezpieczenie we własnym zakresie
10. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: maks. 45 osób (3 grupy po 15 uczestników wraz z prowadzącymi)
11. WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW: zapoznanie się z Regulaminem i pisemna akceptacja regulaminu oraz akceptacja i podpisanie innych niezbędnych oświadczeń (podpisania się na liście startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu); sprawny technicznie rower spełniający wymogi przepisów ruchu drogowego i innych; odzież dostosowana do warunków atmosferycznych; prowiant we własnym zakresie, również na ognisko; bezpieczna jazda zgodna z przepisami o ruchu drogowym; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora (Kutnowscy Rowerzyści, Kutnowski Klub Turystyczny) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych i statystycznych; poruszanie się w kolumnie rowerzystów, dostosowanie się do poleceń prowadzącego i nie odłączanie się od grupy (opuszczenie kolumny lub odłączenie się od rajdu równa się z automatycznym usunięciem z rajdu)
12. ZAPEWNIENIA ORGANIZATORÓW: obecność doświadczonych turystów na trasie; znajomość trasy; przedstawienie walorów krajoznawczych Rezerwatu Perna; konkurs wiedzy o atrakcjach regionu kutnowskiego; ognisko (bez prowiantu – prowiant na ognisko we własnym zakresie) potwierdzenie udziału w imprezie turystycznej (pkt., odznaki itp.); szkolenie ze szlaków rowerowych powiatu kutnowskiego; przedstawienie planowanych imprez, wycieczek i rajdów na rok 2015 stowarzyszeń: Kutnowscy Rowerzyści i Kutnowski Klub Turystyczny
13. UWAGI KOŃCOWE: impreza otwarta, udział w Rajdzie jest dobrowolny, na własne życzenie, koszt i na własną pełną odpowiedzialność; organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez i wobec uczestników Rajdu; uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany każdego punktu regulaminu bez zgody uczestników, jak również, w sprawach spornych, jego ostatecznego interpretowania.

Print Friendly

Komentowanie zostało już zamknięte